Πιστοποιήσεις

Η εταιρία «Κεραμοσκεπές- πέργκολες, Δεληκούρας Κωνσταντίνος», βασισμένη στην πολυετή εμπειρία και την εξειδίκευση της στην κατασκευή & επισκευή κεραμοσκεπών παντός τύπου και ξύλινων ειδικών κατασκευών, χρησιμοποιεί υλικά αρίστης ποιότητας, πιστοποιημένα βάση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Συγκεκριμένα, η πιστοποίηση της οικοδομικής ξυλείας (ξύλινα σπίτια, στέγες κ.α.) φέρει τη σήμανση “CE (Conformite Europeene)”, προερχόμενη δηλαδή από την τήρηση των ευρωπαϊκών κανονισμών. Συνεπώς, για να μπορέσει η ξυλεία να χρησιμοποιηθεί για οικοδομική χρήση είναι απαραίτητο να πληρεί τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Μετά τη κοπή των δέντρων  οι κορμοί προορίζονται για πρίση (κοπή). Η πριστή ξυλεία που μπορούμε να πάρουμε από έναν  κορμό  έχει διάφορες διατομές και ανάλογα με  τη μορφή και τις διαστάσεις  έχουν και αντίστοιχη ονομασία, είτε στο εμπόριο είτε σύμφωνα με τη προδιαγραφή DIN 68252.

Οι διατομές χωρίζονται σε :

Slat: πριστή ξυλεία διατομής μέχρι 32 cm²  και πλάτος μέχρι 80 mm.

Board: πριστή ξυλεία με πάχος από 8 μέχρι 40 mm και πλάτος τουλάχιστον 80 mm.

Plank: πριστή ξυλεία με πάχος τουλάχιστον 40 mm, το πλάτος είναι τουλάχιστον διπλάσιο.

Square timber: πριστή ξυλεία τετραγωνικής ή ορθογωνικής διατομής με πάχος τουλάχιστον 60 mm και πλάτος όχι πάνω από το τριπλάσιο του πάχους.

Quarter timber: διατομής μέχρι 32 cm². Από κάθε κορμό προκύπτουν  4 ή 6 πριστά

Beam: πριστή ξυλεία με πλάτος τουλάχιστον 200 mm.

Ανάλογα με το βαθμό παρύφωσης η προδιαγραφή DIN 68252  διακρίνει  τη πριστή ξυλεία σε:

Παρυφωμένη με παράλληλες ράχες

Παρυφωμένη με λειψάδες

Παρυφωμένη με συγκλίνουσες ράχες και λειψάδα

Απαρύφωτη

Η ποιοτική ταξινόμηση  της πριστής ξυλείας  μπορεί να γίνει  οπτικά ή με μηχανή ή συσκευή ποιοτικής ταξινόμησης, που καταγράφονται  ακουστικό αισθητήρα όπου υπολογίζει το μέτρο ελαστικότητας  (MOΕ) σε στατική κάμψη, ή  χρησιμοποιεί αισθητήρα Laser  για τον υπολογισμό του μήκους και σφαλμάτων ή χρησιμοποιεί αισθητήρα ακτίνων  Χ για τον υπολογισμό πυκνότητας, σφαλμάτων στη δομή του ξύλου ( ρόζοι, ραγάδες, λειψάδες κ .ά. ). Είναι δυνατόν βέβαια να γίνει και κάποιος συνδυασμός των παραπάνω, αλλά όλα αυτά έχουν το κόστος τους.

Για την οπτική ταξινόμηση των πριστών υπάρχουν διάφορες προδιαγραφές ανάλογα τη χώρα χρήσης  τους, π.χ. η  proInsta 142:2008 όπου αναφέρεται για τις σκανδιναβικές χώρες και χωρίζει τη ξυλεία των κωνοφόρων σε 4 κατηγορίες (Τ3, Τ2, Τ1, Τ0). Η  DIN4074 όπου χωρίζει τα πριστά σε 3 ποιότητες (I, II, III). Ο λόγος είναι ότι η χρήση των πριστών από χώρα σε χώρα διαφέρει. Τα κριτήρια της οπτικής ταξινόμησης είναι τα σφάλματα δομής των πριστών (ρόζοι, στρεψοΐνια, ραγαδώσεις, κλπ.), σε πόση συχνότητα υπάρχουν και σε τι ένταση, οπότε κατατάσσονται στις αντίστοιχες κατηγορίες των προδιαγραφών.

Το μηχάνημα που περιέχει ακουστικό αισθητήρα τοποθετείται  στη γραμμή παραγωγής και στην άκρη του πριστού (στην εγκάρσια τομή), δημιουργείται ηχητική δόνηση η οποία καταγράφεται από τον αισθητήρα και μετράει το μέτρο ελαστικότητας  (ΜΟΕ). Η πυκνότητα και σφάλματα της δομής του ξύλου καταγράφονται από τον αισθητήρα Laser . Ο συνδυασμός αυτών των δύο αισθητήρων δίνει την εκτίμηση της αντοχής του πριστού σε στατική κάμψη. Ανάλογα με το ΜΟΕ το πριστό κατατάσσεται σε μια ποιοτική κλάση ( C16, C18, C22, C24, C30, C35, C40, C45, C50, για τα κωνοφόρα ξύλα και D30, D35, D40, D50, D60, D70 για ξύλο πλατυφύλλων). Ο δείκτης από τις κατηγορίες  C και D δηλώνει την στατική κάμψη που αντέχει το πριστό σε N/mm² .

Στην Ελλάδα δεν γίνονται προς το παρόν πιστοποιήσεις για την ελληνική πριστή ξυλεία. Οι κύριες εφαρμογές οικοδομικής ξυλείας που γίνονται στη χώρα μας είναι από σκανδιναβική ξυλεία και από χώρες της κεντρικής Ευρώπης και από τις χώρες των Βαλκανίων.

Καλέστε μας